• DUYURU: KATILIM ÜCRETİ DESTEĞİ. 150 TL’Sİ TEM- SEN’ DEN
  DUYURU: KATILIM ÜCRETİ DESTEĞİ. 150 TL’Sİ TEM- SEN’ DEN
 • 2017 Kongre Albümü
  2017 Kongre Albümü
 • VII.Kongre (2015)
  VII.Kongre (2015)
 • VI.Kongre(2014)
  VI.Kongre(2014)
 • V.Kongre(2013)
  V.Kongre(2013)
Kongre Programı yayınlanmıştır
Kongre Programı yayınlanmıştır

Kongre programı için tıklayınız....

ÖZET GÖNDERME
ÖZET GÖNDERME

Gelen talepler üzerine Bildiri özeti...

Konaklama ve Ulaşım
Konaklama ve Ulaşım

10. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ İLE...

Kapsam
Kapsam

Kongremiz güncellenen Akademik Teşvik Ödeneği...

Kongre Programı yayınlanmıştır
Kongre Programı yayınlanmıştır

Kongre programı için tıklayınız....

ÖZET GÖNDERME
ÖZET GÖNDERME

Gelen talepler üzerine Bildiri özeti...

Konaklama ve Ulaşım
Konaklama ve Ulaşım

10. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ İLE...

Kapsam
Kapsam

Kongremiz güncellenen Akademik Teşvik Ödeneği...

İLETİŞİM
İLETİŞİM

Adres: TEM-SEN Meşrutiyet Cad. Hatay Sok....

Özet Gönderme

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

 • Bildiride, çalışmaya temel oluşturan problem cümlesi ve/veya amacı açık seçik belirtilmeli, varsa önemli alt problem/alt amaçlar açıklanmalıdır.
 • Özet; giriş (problem ve konu/kavram bilgisi), amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, kaynakça sırasına uygun olarak verilmelidir. Bunlardan her biri alt başlık olarak özette yer almalıdır. Henüz araştırma süreci tamamlanmamış ise, bulgular-tartışma ve sonuç yazılmayabilir.
 • Giriş kısmında konuyla ilgili genel bir kavramsal çerçeve ve problem ortaya konulmalıdır. Önemli kavramsal bilgiler için ilgili kaynaklara gönderme yapıldığında metin sonunda Kaynakça yer almalıdır. Bunun dışında özet metinde herhangi bir kaynak göndermesi yapılmıyorsa Kaynakça konulmamalıdır.
 • Yöntem kısmında, bildiriye ilişkin ele alma yaklaşımı  bağlamında  kullanılan  yöntem, teknik  ya da sorgulama biçimleri yer almalıdır. Doküman/alan yazın çalışması yapılıyorsa analiz yöntemi belirtilmelidir. Alan araştırması ise, çalışma kümesinin büyüklüğü, veri toplama alanı, özellikleri, vb. bilgiler verilmelidir.
 • Özet sonunda Anahtar Sözcükler başlığı ile bildiri içeriğini en etkili biçimde özetleyen  3 anahtar sözcük yazılmalıdır.
 • Özet metni, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ile her iki yana yanaşık olarak düzenlenmelidir.
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanmalıdır.
 • Varsa, metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde güncel APA stili benimsenmelidir. Özet metinde şekil ve tabloya yer verilmemelidir.
 • Bilim etiği gereği, (unvanına bakılmaksızın) bildiri metnini kaleme alan araştırmacı birinci isim, diğeri sonraki isim olarak sıralanmalıdır.
 • Bildiri özeti 250-500 sözcük ile (kaynakça hariç) sınırlandırılmalıdır.
 • Tek ya da ortak yazarlı olmasına bakılmaksızın, bir araştırmacı en çok iki bildiri özetiyle başvuruda bulunabilecektir.Yukarı Geri Ana Sayfa